Våre produkter

Vi leverer en rekke produkter på bakgrunn av våre 3D modeller. Ny teknologi gir nye muligheter!

Vårt hovedprodukt - 3D skanning gir muligheten til å utforske et innvendig areal som om mann fysisk var tilstede.

Eksteriør og interiør bilder

Vi kan produsere ubegrenset antall stillbilder fra modellen til bruk på internett. Alle bilder blir redigert av egen bildedesk.

Plantegninger

3D skanning gir muligheten til å generere målsatt 2D plantegning og teksturerte / møblerte 3D plantegninger

Video

Vi produserer også videosnutter fra 3D modellen som egner seg perfekt til sosiale medier som Instagram og Facebook.

Video – Guided tur

Video er en god og viktig måte å øke synlighet på, vi kan produsere en guided tur av modellen med mulighet for profilering

Punktsky BIM – modell

3D skanning gir muligheten til å eksportere selve 3D modellen som en OBJ punktsky fil som kan videre bearbeides

Publisering av modellen

Vi leverer våre modeller i filformat som gjør det enkelt å dele på sosiale medier samt publisere på egne hjemmesider

VR – Virtual Reality

Alle våre 3D modeller kan leveres klare for VR. Med Samsung Gear VR briller forsterkes brukeropplevelsen ytterligere.